18 พฤษภาคม ร่วมเฉลิมฉลองวันพิพิธภัณฑ์สากล ประจำปี 2567 “Museums for Education and Research”

18 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพิพิธภัณฑ์สากล (International Museum Day) โดยแนวคิดวันพิพิธภัณฑ์สากลประจำปี 2567 คือ “Museums for Education and Research” พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาและวิจัย เพื่อเน้นย้ำบทบาทสำคัญขององค์กรทางด้านวัฒนธรรมในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ผลักดันให้เกิดโลกที่มีจิตสำนึก ความยั่งยืน และมีส่วนร่วมมากขึ้น

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM Thailand) จึงได้ออกแบบโปสเตอร์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันพิพิธภัณฑ์สากลของปีนี้ โดยได้รับแรงบันดาลไทยจากโปสเตอร์ต้นฉบับที่ใช้ตัว “M” ที่แสดงถึงคำว่า Museum และใช้ “พ” ซึ่งเป็นตัวอักษรไทยที่มาจากคำว่า “พิพิธภัณฑ์” เพื่อสื่อความหมายถึงพิพิธภัณฑ์ไทย พร้อมเทคนิคแสงสีแบบสเปกตรัม เพื่อแสดงถึงความรู้อันหลากหลายที่พิพิธภัณฑ์ได้สร้างสรรค์ให้กับโลกใบนี้

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันพิพิธภัณฑ์สากล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เบื้องหลังแนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาร์ตทอย โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมจากพิพิธภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้นำมารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัย

วันพิพิธภัณฑ์สากลในปีนี้ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จึงอยากเชิญชวนเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทยมาร่วมกันสร้างโลกแห่งการแบ่งปันประสบการณ์เรียนรู้และมีส่วนร่วมกับสังคมไทยให้มากยิ่งขึ้น

. #วันพิพิธภัณฑ์สากล #imd2024 #สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ #กรมศิลปากร