ติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ ICOM Thailand

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ที่อยู่ : อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวริชพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 02-164-2501 ต่อ 8045

E-mail : nationalmuseumthailand@gmail.com

Facebook : Office of National Museums, Thailand