กิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์สากล 2567 : พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาและวิจัย

15 พฤษภาคม 2567 สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM Thailand) จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์สากลประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาและวิจัย” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเน้นย้ำบทบาทสำคัญของพิพิธภัณฑ์ในฐานะสถาบันที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ผลักดันให้เกิดโลกที่มีจิตสำนึก ความยั่งยืน และมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่าร้อยคนจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทยมากกว่า 30 สถาบัน และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจรับชมได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายและเสวนา โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ผู้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เบื้องหลังแนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาร์ตทอย โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมจากพิพิธภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้นำมารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัย

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook และ Youtube: Office of National Museums, Thailand
รับชมย้อนหลัง : https://youtube.com/live/6QqwUtOeH3o

#วันพิพิธภัณฑ์สากล2567 #imd2024 #สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ #กรมศิลปากร